Posted by admin On Sierpień - 14 - 2015

Podziału kotłów wolno dokonać biorąc pod szczególną uwagę różne aspekty i czynniki. Główny podział kotłów traktuje rodzaju paliwa, z jakiego wytwarzana zostaje energia, oraz tak w sposób niezmiernie ogólny rozróżnia się: kotły na paliwa gazowe oraz olejowe, kotły na paliwa stałe i kotły wielopaliwowe. Obojętnie od rodzaju i typu kotła, są dwie kluczowe sprawy, o jakich trzeba nie zapominać. Pierwszą z nich jest ekonomizacja energii, drugą tudzież troska o otoczenie, jakie stanowi wspólne dobro nas wszystkich. W kotłach na paliwa gazowe i olejowe produktem, z którego wytwarza się energię może być na przykład gaz ziemny, olej opałowy czy także oleje roślinne. W kotłach, w których energia chemiczna zamieniana na ciepło pochodzi z paliw stałych, stosuje się na przykład zrębki, pelety lub też inną biomasę – Piece i kotły gazowe. Z kolei kotły wielopaliwowe charakteryzują się tym, że może zachodzić w nich równoczesne spalanie zarówno paliw gazowych i olejowych jak i paliw ciągle korzystających z oferty naszej firmy. Istnieją również inne podziały kotłów. Na przykład kotły centralnego ogrzewania podzielone są w stanie być zewzględu na temperaturę spalin.

Comments are closed.