Posted by admin On Listopad - 7 - 2014

Wytworzona w zielonych częściach roślin glukoza może być przenoszona do innych, nie zielonych części rośliny, np. do bulw lub cebul. W związku z tym warto przypomnieć, ze już wcześniej odkryliśmy, za pomocą pasków testowych, występowanie glukozy w cebuli, używanej w kuchni. Proces chemiczny, w czasie którego w zielonych częściach roślin, pod wpływem działania światła, powstaje z wody i dwutlenku węgla tlen i glukoza, nazywamy „fotosyntezą”. Z przeprowadzonych doświadczeń wynika, ze dwutlenek węgla, podobnie jak woda i sole mineralne jest nieodzowny do życia roślin. Dlatego powstający w paleniskach i w silnikach spalinowych czysty dwutlenek węgla nie jest szkodliwy dla roślin. Przeciwnie, rośliny w szklarniach są „nawożone” dwutlenkiem węgla i dzięki temu następuje wzrost plonów. Na przykład, przez doprowadzenie dwutlenku węgla do szklarni, zbiory pomidorów i ogórków trzykrotnie wzrosły. W warstwie powietrza, bezpośrednio przyległej do gleby, zawartość dwutlenku węgla jest większa niż w warstwach bardziej odległych, z powodu intensywnego oddychania mikroorganizmów żyjących w glebie, co sprzyja rozwojowi roślin znajdujących się bezpośrednio nad glebą lub tu rozprzestrzeniających się. Ponieważ obornik bardziej niż nawozy mineralne zwiększa ilość mikroorganizmów w glebie, a tym samym ich oddychanie, dlatego po nawożeniu obornikiem w pobliżu powierzchni gleby, znajduje się wysoka zawartość dwutlenku węgla. To zaś powoduje korzystniejsze oddziaływanie tego nawozu na wzrost roślin niż czystego nawozu mineralnego.

Comments are closed.